Σε όλα τα προϊόντα στο EBay.
Ταξινόμηση βάσει:
Συσχέτιση
Βρέθηκαν 9 Προϊόντα
Πρόσθεσε τα προϊόντα στα Αποθηκευμένα Προϊόντα με ένα διπλό κλικ
ELEKTRONISCHE HANDBIBLIOTHEK ZUR DEUTSCHEN MITTELALTERNUMISMATIK:
Andreas Urs Sommer: Die Münzen des Byzantinischen Reiches 491 - 1453; 1. (aktuel
Hermann Dannenberg: Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserz
CD-ROM: H.-D. Dannenberg: D. brandenburgischen Denare/Denare d. Nachbarn Branden
BONHOFF, FRIEDENSBURG, LÖBBECKE, KESTNER USW. AUF DVD-ROM - 19 MA-Sammlungen
Dannenberg: Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit. CD
DANNENBERG: MÜNZGESCHICHTE POMMERNS IM MITTELALTER auf CD-ROM
D'Andrea The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily -Swabian -
Bogon, Die Goslarer Brakteaten 1150-1290 - Buchausgabe